اربعین

شد دوباره مه صفر و / سر ارباب ما به شام آمد         عید دشمن بنی امیّه ی پست / سر عبّاس هم تمام آمد

شهر شام و شروع ماتم بود                                   همه در دست نیزه و نیرنگ

چه شده شهر غرق در شادی                               آن طرف آتش و هزاران سنگ

بی صفت مردم حرامی و پست                             کرده اند شهر را پر از زیور

هر طرف رقص و هلهله،آواز                                  می نمایند مرد و زن، زینت

ادامه

عشق پیوندی است عمیق و عاطفی میان عاشق و معشوق. ثمره ی درختی است که هرچه توجّهت به آن بیشتر باشد، پربارتر است. جرعه ی آبی که جلابخش جگر تشنه ای است در کویر بی کسی. تسلّابخش قلب مجروح است، مرهم زخم رنجور است. کسی را که از عشق بهره ای نیست، اندوخته ای ندارد. چه می داند که عشق به معشوق چه لذّتی داررد.چهره عاشق در کنار معشوق دیدنی است.ضربان قلبش اوج می گبرد.قلبش به تپش می افتد و گویی می خواهد بایستد. عاشق هیچ نمی خواهد جز آنچه مشوق می خواهد . هیچ اراده ای ندارد جز اراده ی معشوق. خواه اراده معشوق صبر باشد، تسلیم باشد یا رضای قلبی. اصلا برای دلداده چه فرقی میکند. عاشق در راه عشق به مشوق در هر مصیبت و بلایی صبر پیشه می کند، تسلیم اوامر اوست و از عمق جان راضی به رضای مشوق است.

ادامه

کلیه حقوق معنوی این سایت متعلق به شبکه دررنت می باشد Back to top