نمایشنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

اتوبوس در حال حرکت است.مسافران کم وبیش نشسته و ایستاده اند.روی صندلی جلو دونفر نشسته اند . سمت پنجره خانمی محجبه نشسته و قران می خواند . ودر کنارش دختر جوانی تیپ دانشجو یا دبیرستانی  یا حجاب کامل مثل چادر ملی نشسته است. اتوبوس که به ایستگاه می رسد. پیرزنی که در ایستگاه ایستاده عصا زنان از بغل دستی اش (با لهجه مشهدی)می پرسد:

 همی ر سوار شم؟

بقیه به او می گویند بله مادر جان….

ادامه

 

موضوع: امیدواری وایجاد حس حضور مخاطب: نوجوان
کاربرد: روایت یک داستان.  نمایش روایتی در سه صحنه

 

می توان روایت این داستان را به صورت سه صحنه ی ادامه دار در میان برنامه های جشن گنجانید.(صحنه اول در حیاط دانشکده  ،صحنه دوم در فضای خیابان و عکسبرداری،صحنه سوم در محفل دعای ندبه)

ادامه
کلیه حقوق معنوی این سایت متعلق به شبکه دررنت می باشد Back to top